Vytěžte ze svého podnikání maximum ...a pak ho nechte růst

Pricing a architektura služeb pro rostoucí firmy. S námi získáte ze svého podnikání více a budete moct škálovat efektivně a jednoduše.

Dominika Špačková v bílých šatech, pohled na kameru, úsměv

Služby Valoa

CENOTVORBA, ARCHITEKTURA SLUŽEB, ŠKÁLOVÁNÍ

Poskytujeme prémiové služby cenotvorby a architektury služeb, s cílem zdvojnásobit až zdesetinásobit obrat našich klientů. Naše služby dělíme podle fáze růstu, ve které se náš klient nachází.

Vše o cenotvorbě a škálování

  Diferenciace

  Schopnost odlišit se od konkurence. Z pohledu cenotvorby velmi důležitý aspekt, který pomáhá prosadit vyšší ceny i ve velmi konkurenčním…

  Číst více

  Nákladová cenotvorba

  Nákladová cenotvorba tvoří cenu pečlivým propočítáním nákladů a přičtením marže. Velkou nevýhodou této cenotvorby je to, že se soustředí pouze…

  Číst více

  Ztišení prodeje zdražením

  Zdražení se někdy používá jako nástroj pro tzv. ztišení prodeje. Pro ztišení prodeje se musí jednat o zdražení, které je…

  Číst více

  Vliv ceny na zisk

  Cena produktu či služby má zásadní vliv na to, v jaké míře tento produkt či služba přispívá k ziskovosti firmy.…

  Číst více

  Revize ceny

  Nastává poté, kdy má firma již nějakou dobu své ceny nastaveny a potřebuje je upravit. Kontrola ceny by měla probíhat…

  Číst více

  Minimální cena

  Je nejnižší cena, za kterou může firma prodávat. Částečně odpovídá cenovému dnu. Minimální cena je taková cena, která ideálně zahrnuje…

  Číst více

  Náklady

  Náklady jsou peněžní částky, které firma vynaložila, aby dokázala vyrobit/vytvořit a dodat zákazníkovi produkty či služby. Náklady jsou například -…

  Číst více

  Služba jako produkt

  Služba jako produkt je označení pro službu, která se prodává jako předem určený balíček s konkrétním výsledkem. Mnoho služeb se…

  Číst více

  Hodinová sazba

  Hodinová sazba (hodinovka) je sazba, která se účtuje za hodinu odvedené práce.  U začínajícího živnostníka má tu výhodu, že dostane…

  Číst více

  Ziskový klient

  Ziskový klient je takový klient, který generuje firmě zisk. To znamená, že koupil zboží a služby s dostatečnou marží. A…

  Číst více

  Cenová válka

  Cenová válka nastává,  když jedna firma sníží ceny svých produktů či služeb a další firmy se s ní snaží udržet…

  Číst více

  Cena komunikuje kvalitu

  Pokud zákazníci vidí při koupi podobný výrobek ve třech cenových kategoriích, budou automaticky předpokládat, že výrobek s nejnižší cenou bude…

  Číst více

  Zaváděcí cena

  Cena, se kterou vstupujeme na trh. Zaváděcí cena je často nižší než cena, za kterou se zboží či služby budou…

  Číst více

  Konkurenceschopná cena

  Konkurenceschopná cena je cena, která je schopná uspět v konkurenčním prostředí. Nejedná se pouze o cenu nižší, prosadit se může…

  Číst více

  Řízení cen (Pricing management)

  Pro dlouhodobý úspěch firmy je nutné cenu pravidelně upravovat tak, aby byla dlouhodobě konkurenceschopná v měnících se tržních podmínkách.   Procesu,…

  Číst více

  Marketingový pohled na cenotvorbu

  Marketingový pohled na cenotvorbu nezahrnuje tolik výpočetní postupy a cenové kalkulace, ale využívá poznatků psychologie a behaviorální ekonomie pro určení…

  Číst více

  Odpovídající cena

  Odpovídající cena je taková, kdy kvalita odpovídá ceně.  Při extrémním nedostatku může cena za určité produkty vzrůst tak, že je…

  Číst více

  Neférová cena

  Předražené služby či produkty, jejichž kvalita neodpovídá ceně.  Takto například Šmejdi prodávali zboží důchodcům nebo prodávají služby Klamatéři a tváří…

  Číst více

  Férová cena

  Cena odpovídá kvalitě (odpovídající cena) a zároveň je to cena dostatečně vysoká na to, aby firma mohla vytvářet zisk. Férová…

  Číst více

  Cenové dno

  Cenové dno je  minimální cena, za kterou může firma prodávat, aby si udržela ziskovost. Většinou se tato minimální cena určí…

  Číst více

  Špatná cena

  Špatná cena je taková, která firmě nedovolí vytvářet zisk, nepokryje náklady nebo jen neumožní dobře platit zaměstnance (příliš nízká cena).…

  Číst více

  Posun cenového stropu

  Posun cenového stropu (nebo také maximální ceny) znamená změnit očekávání lidí ohledně ceny. Pokud prodáte něco dráž, zvednete tím cenový…

  Číst více

  Správná cena

  Správně nastavená cena vede ke zdravému zisku, spokojeným klientům, a často i k rychlému růstu. Správně nastavená cena vybalancovává ziskovost,…

  Číst více

  Cenový strop

  Cenový strop (price ceiling) je nejvyšší cena za dané zboží či služby, za kterou je klient ochoten nakoupit. Cenový strop…

  Číst více

  Cena

  Cena je výše peněžní úhrady za zakoupené služby či výrobky. Cena vyjadřuje finanční hodnotu zboží či služby. Cenu stanovujeme procesem…

  Číst více

  Chyby v cenotvorbě

  Nejčastější chybou mnohých firem je v cenotvorbě to, že nehledají inovativní přístupy, ale setrvávají v módu, kdy sami sobě tvrdí,…

  Číst více

  Cenotvorba

  Pricing, neboli cenotvorba je strukturovaný proces pro stanovení ceny. Ideálně jde o nastavení ziskové ceny tak, aby podnikání mohlo fungovat dlouhodobě.…

  Číst více

Co o nás řekli naši klienti

 • Barbora Malinovská

  Mentorka, koučka, konzultantka pro leadership a digitalizaci

  Spolupráce s Dominikou byla pro mě velmi obohacující. Přestože jsem zpočátku měla obavy z telefonické konzultace, tento formát se ukázal jako velmi efektivní a umožnil mi lépe se soustředit. Dominika mě vedla k hlubšímu pochopení cenotvorby a pomohla mi strategicky nastavit mé služby tak, aby byly atraktivní pro zákazníky, zatímco zůstaly finančně výhodné pro mě.

  Díky vybírání správných zakázek a projektů mě vedla k lepšímu řízení mé kapacity pro koučink a mentoring, což mi umožnilo účinněji se soustředit na klíčové aktivity. Díky Dominice jsem nyní schopna lépe identifikovat a zaměřit se na ty správné příležitosti, což vedlo k větší efektivitě a postupnému dosahování mého podnikatelského cíle. Doporučuji Dominiku všem, kteří hledají odborné rady, jak optimalizovat své služby a cenové strategie.

 • Daniela Hummelgren

  Online Danish Language Teacher

  Dominika mi pomohla vytvořit produkt podobný tomu, co jsem již prodávala, který ale klientovi přinese výrazně větší užitek, mě dvojnásobný zisk a jen maximálně o třetinu více práce. Tenhle produkt – specifický formát výuky dánštiny – jsme potom zabalily do tří úrovní balíčků a nacenily tak, že je to zase výhodné jak pro mě, tak pro klienta. Díky tomu se mi znásobil obrat a klienti jsou z nabídky nadšení.

 • Bc. Zuzana Hamerníková Jahodová

  CEO & Hlavní účetní

  Dominika mi v rámci rychlé konzultace nejen navrhla smysluplné cenové řešení pro klienty-“bordeláře” a dala efektní podporu a zpětnou vazbu pro každoroční zdražování, které je v dnešní době asi nutností, ale mám i tipy a doporučení pro prodej – systematické nabírání nových klientů, aby klientská základna byla zachována a případné výpadky z důvodu zdražování byly pravidelně nahrazeny těmi klienty, pro které jsme ti praví. Velmi účinná pomoc!

 • Jaromír Dvořáček

  Solution Architect and Leader of Integration Team

  S Dominikou jsem založil privátní podnikatelskou mastermind skupinu předem nastaveným cílem zdvojnásobit obrat. K tomu nám stačilo pouhých 10 měsíců pravidelných setkání. Dominika přináší do mých podnikání čerstvý vítr vanoucí ze striktně podnikatelského mindsetu, a když je třeba velkých změn, pracuje se silou vichřice. Na Dominice si cením její racionalitu a upřímnost, a také všechny zkušenosti sesbírané od stovek podnikatelů, bezednou studnici příkladů z praxe, neochvějné zaměření na cíl a mindset zaměřený na ziskovost a efektivitu podnikání. Pokud chcete násobit ziskovost vašeho podnikání racionální cestou, Dominika je pro vás ten správný člověk.

 • Václav Nedvídek

  Chief Executive Officer

  Jako zástupci naší firmy My Value Officer jsme byli nedávno účastníky intenzivního workshopu zaměřeného na cenotvorbu a architekturu služeb, který nám poskytl cenné znalosti pro budoucí úspěch naší organizace. I přes kratší historii naší společnosti jsme pevně přesvědčeni, že tyto nově nabyté dovednosti a poznatky budou mít dlouhodobý a pozitivní dopad na naši činnost.

  Workshop, kterým nás skvěle provedla Dominika Špačková, nám umožnil proniknout do hlubších aspektů cenotvorby a architektury služeb. Diskuse během workshopu nás inspirovala a pomohla nám vidět problematiku z nových perspektiv. Bylo fascinující sledovat, jak jsme společně nacházeli řešení pro reálné výzvy, se kterými se naše organizace potýká. Do budoucna budeme naší cenotvorbu upravovat tak, aby odpovídala hodnotě pro zákazníka a věříme, že to bude mít zásadní dopad pro úspěch našeho podnikání.

Chcete dosáhnout vyššího obratu a zisku?

Chcete vydělávat více a pracovat méně? Rozhodli jste se zlepšit své podnikání? Skvěle! První krok je jednoduchý - napište nám pro sjednání krátkého úvodního hovoru, během kterého získáme potřebné informace o stavu vašeho byznysu. Po hovoru vám nabídneme přesně to, co nyní vaše firma potřebuje.

Konzultační agentura pro škálování a cenotvorbu

Jsme Valoa

Poskytujeme prémiové služby cenotvorby, architektury služeb a škálování (růstu) byznysu. Našimi klienty jsou typicky středně velké i malé fimy poskytující služby, které mají ochotu růst.

Dominika Špačková před notebookem
Dominika Špačková a Klára Kawuloková na gauči
Dominika Špačková s klientem
Dominika Špačková s klientem

Úvodní hovor

Inventura potřeb Vašeho byznysu

Napište nám a získejte termín úvodního hovoru. Společně probereme váš byznys a navrhneme řešení pro dosažení vašich ambicí.

Tlačítkem otevřete formulář, po jehož vyplnění se vám ozveme s nabídkou termínů úvodního hovoru.

FAQ - Nejčastěji kladené dotazy

Máte dotaz? Zde naleznete nejčastějí otázky, které slyšíme před nebo při začátku spolupráce.
Pokud máte jinou otázku, nebojte se nám napsat prostřednictvím formuláře na stránce Kontakty.

Napište nám
 • Jsem ve specifickém oboru, ve kterém klienti nechtějí platit. Jak mohu vydělávat více?

  Zvýšení cen není jen o jednoduchém přelepení cenovky. Jedná se o kompletní předělání nabídky služeb. Můžete svým klientům poskytnout dopňkovou službu ke službě primární? Co když vám tato služba přidá 40% navíc do každé faktury, a jen 10% práce navíc s každým klientem? Nejde o nerealistický případ – jedná se o jeden ze standardních postupů, kterými své klienty ve Valoa provázíme.

 • Proč to nemůžete udělat levněji?

  Naše služby typicky zvednou klientům obrat za překvapivě krátkou dobu. Téměř všechny firmy jsou plné nevyužitých příležitostí a brzd. Pokud někomu pomůžeme zvýšit obrat z 5 milionů na 10 miilionů ročně, tak si za to účtujeme adekvátně vysokou cenu.

 • Cenu určuji hodinovou sazbou. Proč bych to chtěl měnit?

  Je několik důvodů, proč hodinovka není ani zdaleka optimálním způsobem cenotvorby (kromě naprostého začátku podnikání). Zde je několik – 1) hodinovku můžete zvyšovat, ale brzy narazíte na cenový strop, přes který už nikdo platit nebude 2) hodinovka klientovi neříká, kolik bude celá práce stát – neví, kolik práce doopravdy zabrala 3) klient typicky neplatí za to, abyste nad svou prací strávili X hodin. Platí za výsledek, čemuž by měla cenotvorba odpovídat. To, jestli jste nad výsledkem ve firmě strávili 50 nebo 100 hodin, ho většinou nezajímá.

 • Nemohu klientům zdražit, ztratím je

  Komunikovat nové ceny stávajícím klientům není přímočarý proces. Zdražení je třeba odůvodnit – např. doložením zlepšení kvality služeb. Většinou ale doporučujeme zdražit nejprve novým klientům. Ve Valoa pomáháme našim klientům i tím, že jim pomůžeme sdělit jejich nové ceny strategicky a neztratit tak důležité klienty.

 • Mám plnou kapacitu a nemůžu více klientů přijmout. Nemám tedy jak škálovat.

  Zvyšování kapacity není jediná cesta k růstu. Lze změnit architekturu služeb, ceny, lépe segmentovat klientelu. ⁠Každý z těchto kroků může vést k vyšší ziskovosti.

 • Jen změnou služeb nebo cen nemohu nijak zásadně vyrůst.

  Změny cen spolu se změnami architektury výrazně ovliňují koncovou ziskovost. 20% sleva může snadno vymazat veškerý zisk a naopak 20% navýšení ceny či přidání nových služeb může zisk zdvojnásobit.