Ochrana osobních údajů

Co se v těchto Zásadách dočtete?

Můžete si přečíst, jak zacházíme s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky www.valoa.cz.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Společnými správci vašich osobních údajů je společnost Maminkatelky s.r.o., IČ 06139728, se sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100303 a Dominika Špačková, IČ 75739747, sídlem Modrá 131, 687 06, Modrá. (dále jen „Společní správci“).

Objednávka placených kurzů, konzultací, školení a dalších služeb 

 • V souvislosti s vaší objednávkou zpracováváme následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní číslo,
  • IČ/DIČ,
  • adresu/sídlo,
  • platební údaje,
  • údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.

Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli vaši objednávku vyřídit a splnit, co jsme si dohodli, toto zpracování je tak nezbytné pro splnění smlouvy. Krom toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor.

Z těchto důvodů zpracováváme uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Toto zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů. 

Jelikož se objednávkou stáváte našimi klientkami, můžeme vám na e-mailovou adresu posílat zajímavé novinky a nabídky, co se u nás na webu děje nového nebo co chystáme. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu podpora@maminkatelky.cz např. ve znění „Odmítám zasílání obchodních sdělení“ nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení) – odhlásit. 

Komentáře a kontaktní formulář

V případě vašeho komentáře na našem webu nebo při vyplnění kontaktního formuláře, případně v rámci kurzů zpracováváme vaše následující osobní údaje.

 • jméno a příjmení nebo název,
 • emailovou adresu,
 • url adresu vašich webových stránek, pokud jste ji uvedli,
 • text komentáře,
 • IP adresu.

Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom zpracovali a zveřejnili váš komentář na našem webu. Váš e-mail zveřejňovat nebudeme. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu zveřejnění komentáře na našich webových stránkách.

Odebírání novinek

 • Pokud budete mít zájem o zasílání novinek ze světa Valoa a dalších zajímavostí a přihlásíte se do odběru newsletteru, zpracováváme při tom tyto vaše osobní údaje:
 • e-mailovou adresu,
 • jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.
 • Emailová adresa, jméno a příjmení budou zpracovány za účelem zařazení do naší databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. 
 • Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. 
 • S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu podpora@maminkatelky.cz. nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.

Jaká máte práva?

Především máte právo nám dát kdykoliv zpětnou vazbu nebo se zeptat, jak to s tím zpracováním osobních údajů je. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nám neváhejte napsat na podpora@maminkatelky.cz ???? 

Kromě toho máte také tato práva:

 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
 • vzít udělené souhlasy zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů aneb kdo nám s tím pomáhá

Zpracování osobních údajů je prováděno námi, tedy Společnými správci osobních údajů. Se zpracováním osobní údajů nám ale pomáhají také tyto společnosti, jejichž služby využíváme:

 • Poskytovatel webhostingu, We
 • Provozovatel služby WordPress, WordPress Foundation;
 • Poskytovatel programu Smartemailing, Streak, Gmail, G Suite, Google Analytics a Google Ads, společnost Google Inc.;
 • Poskytovatel účetního software Fakturoid, společnost Fakturoid s.r.o.
 • Poskytovatel služeb účetnictví – BKP FINANCE s.r.o
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.