Kategorie pojmů:
Psychologie cen

Nejčastější pojmy a témata ze světa cenotvorby a škálování. Najdete v nich vysvětlení i ukázky jak na to.

Kategorie pojmů
  • Všechny kategorie
  • Základní pricingové pojmy (27)
  • Nastavení ceny (26)
  • Zdražování (17)
  • Psychologie cen (8)
  • Value pricing (7)
  • Architektura služeb (3)
Vyhledat pojem dle názvu
Řazení

Nákladová cenotvorba

Nákladová cenotvorba tvoří cenu pečlivým propočítáním nákladů a přičtením marže. Velkou nevýhodou této cenotvorby je to, že se soustředí pouze…

Číst více

Marketingový pohled na cenotvorbu

Marketingový pohled na cenotvorbu nezahrnuje tolik výpočetní postupy a cenové kalkulace, ale využívá poznatků psychologie a behaviorální ekonomie pro určení…

Číst více

Neférová cena

Předražené služby či produkty, jejichž kvalita neodpovídá ceně.  Takto například Šmejdi prodávali zboží důchodcům nebo prodávají služby Klamatéři a tváří…

Číst více

Cenové dno

Cenové dno je  minimální cena, za kterou může firma prodávat, aby si udržela ziskovost. Většinou se tato minimální cena určí…

Číst více

Správná cena

Správně nastavená cena vede ke zdravému zisku, spokojeným klientům, a často i k rychlému růstu. Správně nastavená cena vybalancovává ziskovost,…

Číst více

Cena

Cena je výše peněžní úhrady za zakoupené služby či výrobky. Cena vyjadřuje finanční hodnotu zboží či služby. Cenu stanovujeme procesem…

Číst více

Cenotvorba

Pricing, neboli cenotvorba je strukturovaný proces pro stanovení ceny. Ideálně jde o nastavení ziskové ceny tak, aby podnikání mohlo fungovat dlouhodobě.…

Číst více