Cenotvorba

Pricing, neboli cenotvorba je strukturovaný proces pro stanovení ceny. Ideálně jde o nastavení ziskové ceny tak, aby podnikání mohlo fungovat dlouhodobě. Správná cenotvorba zahrnuje kromě kalkulace i psychologii a  chování zákazníka.

Proces cenotvorby zahrnuje také architekturu služeb, cenový kontext a strategii firmy a bere v potaz také to, jaký je u produktů sales proces. Cenotvorba je tak na pomezí finančního řízení a marketingu.

Cena je jedním z hlavních driverů  ziskovosti. Když si vezmeme ekonomickou poučku, že zisk = obrat – náklady, tak obrat spočítáme jako součin počtu kusů a jejich ceny.

zisk = obrat (neboli počet kusů × cena) – náklady

Díky tomu je pricing nejrychlejší cestou ke zvyšování ziskovosti. Většinou má rychlejší výsledky, než práce se snižováním nákladů nebo navyšování počtu objednávek. Není ovšem všelékem.

Například nelze donekonečna navyšovat cenu. Důvodem je, chování zákazníka, který u každého produktu vnímá určitý cenový strop (nejvyšší cena, za kterou je klient ochoten nakoupit).

Tvorba ceny není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces postupných iterativních změn tak, aby rostla či byla zachována ziskovost. Firma tak musí periodicky nastavovat ceny, upravovat je, aby byla schopna dosahovat svých cílů.

Do tvorby ceny většinou mluví různé části firmy: marketing, sales, strategie a finanční oddělení.

Zpět na slovník pojmů

Související pojmy

Revize ceny

Nastává poté, kdy má firma již nějakou dobu své ceny nastaveny a potřebuje je upravit. Kontrola ceny by měla probíhat…

Číst více

Zaváděcí cena

Cena, se kterou vstupujeme na trh. Zaváděcí cena je často nižší než cena, za kterou se zboží či služby budou…

Číst více

Cena komunikuje kvalitu

Pokud zákazníci vidí při koupi podobný výrobek ve třech cenových kategoriích, budou automaticky předpokládat, že výrobek s nejnižší cenou bude…

Číst více

Cenová válka

Cenová válka nastává,  když jedna firma sníží ceny svých produktů či služeb a další firmy se s ní snaží udržet…

Číst více

Diferenciace

Schopnost odlišit se od konkurence. Z pohledu cenotvorby velmi důležitý aspekt, který pomáhá prosadit vyšší ceny i ve velmi konkurenčním…

Číst více

Ziskový klient

Ziskový klient je takový klient, který generuje firmě zisk. To znamená, že koupil zboží a služby s dostatečnou marží. A…

Číst více

Hodinová sazba

Hodinová sazba (hodinovka) je sazba, která se účtuje za hodinu odvedené práce.  U začínajícího živnostníka má tu výhodu, že dostane…

Číst více

Náklady

Náklady jsou peněžní částky, které firma vynaložila, aby dokázala vyrobit/vytvořit a dodat zákazníkovi produkty či služby. Náklady jsou například -…

Číst více

Služba jako produkt

Služba jako produkt je označení pro službu, která se prodává jako předem určený balíček s konkrétním výsledkem. Mnoho služeb se…

Číst více

Minimální cena

Je nejnižší cena, za kterou může firma prodávat. Částečně odpovídá cenovému dnu. Minimální cena je taková cena, která ideálně zahrnuje…

Číst více

Nákladová cenotvorba

Nákladová cenotvorba tvoří cenu pečlivým propočítáním nákladů a přičtením marže. Velkou nevýhodou této cenotvorby je to, že se soustředí pouze…

Číst více

Vliv ceny na zisk

Cena produktu či služby má zásadní vliv na to, v jaké míře tento produkt či služba přispívá k ziskovosti firmy.…

Číst více

Konkurenceschopná cena

Konkurenceschopná cena je cena, která je schopná uspět v konkurenčním prostředí. Nejedná se pouze o cenu nižší, prosadit se může…

Číst více

Marketingový pohled na cenotvorbu

Marketingový pohled na cenotvorbu nezahrnuje tolik výpočetní postupy a cenové kalkulace, ale využívá poznatků psychologie a behaviorální ekonomie pro určení…

Číst více

Odpovídající cena

Odpovídající cena je taková, kdy kvalita odpovídá ceně.  Při extrémním nedostatku může cena za určité produkty vzrůst tak, že je…

Číst více

Neférová cena

Předražené služby či produkty, jejichž kvalita neodpovídá ceně.  Takto například Šmejdi prodávali zboží důchodcům nebo prodávají služby Klamatéři a tváří…

Číst více